Zobrazit všechny aktuality

Etický kodex APHN

  • Člen Asociace serverů hromadného nakupování ( APHN) nese riziko bankrotu společnosti nabízející slevu (partner) a zavazuje se vrátit peníze koncovým zákazníkům v případě, že je jim partnerem z jakéhokoliv důvodu znemožněno slevový voucher využít.
  • Člen asociace bude vždy brát v úvahu poměr své prodejní síly a kapacitních možností partnera. Zavazuje se nenabízet slevy, kde je doba potřebná k využití voucheru z kapacitních důvodů partnera delší než jeho platnost.
  • Člen asociace se zavazuje, že zveřejní veškeré podrobnosti související s podmínkami uplatnění voucheru (např. platnost voucheru, omezení využití voucheru apod.)
  • Člen asociace se zavazuje, že neumístí nabídku partnera, který před oslovením slevového serveru uměle navýšil ceny, aby tak dosáhl vyšší percentuální slevy
  • Člen asociace se zavazuje nepřeplňovat kapacity u těch partnerů, kteří v minulosti prodali na portálech hromadného nakupování velké množství voucherů a nemohou tak koncové zákazníky další slevové akci uspokojit.
  • Člen asociace se zavazuje, že popis a grafická ilustrace slev bude vždy odpovídat realitě a pokud dojde k použití ilustračních fotografií, tak nebudou zavádějící.
  • Člen asociace se zavazuje zkoumat kvalitu služeb u potenciálních partnerů i jejich kredibilitu, ať už osobní návštěvou nebo on-line.
  • Člen asociace se zavazuje nepropagovat své slevové akce prostřednictvím nevyžádané pošty a zároveň se zavazuje nepoužívat podvodné praktiky na sociálních médiích.
  • Člen asociace se zavazuje, že počet prodaných kupónů na jeho webu odpovídá skutečnosti a že toto číslo nebude uměle navyšovat, aby zvýšil svoji atraktivitu pro obchodní partnery.